اسامی دانشجویان و مباحث مربوط به ارائه و تاریخ ارائه در ادامه ی مطلب میباشد و فقط در جلسه مربوط می توانند ارایه دهند.و پرینت مربوط به مبحث را بهمراه داشته باشید .درمورد فلش کارت در کلاس توضیح داده می شود.

پ ن حضور در کلاس الزامی است.موفق باشید

ادامه مطلب
منبع : زندگی سراسر طراحی است |پروژه ی آشنایی بامعماری جهان .پیام نور گرگان
برچسب ها : مربوط